1. >
  2. Products
  3. >
  4. VẬT TƯ
  5. >
  6. MAGNETRON
  7. >
  8. TRA CỨU MAGNETRON TƯƠNG ĐƯƠNG

TRA CỨU MAGNETRON TƯƠNG ĐƯƠNG

No Maker: NJRC (Japan)  Maker: E2V(UK) Power
1 MSF1421B MG4004 4KW
2 MAF/MSF1422B MG4006 6KW
3 MAF/MSF:1425B, 1565B MG4010 10KW
4 M1458A MG5424 25KW
5 M1568B MG5436 25KW
6 M1555 MG5223 30KW
7 M1302 MG5223(note) 30KW
8 M1437A MG5264 25KW
9 M1311L MG5222 25KW
10 M5020 MG5223 25KW

Note: Một số Model Radar, bạn phải dùng đúng loại Magnetron. Bạn nên kiểm tra với kỹ thuật của Maritech để biết chắc chắn.

Nhà sản xuất: NJRC/E2V

Mã vật tư theo nhà sản xuất: List

Mã vật tư theo Maritech:

Datasheet

Giá: Liên hệ

TRA CỨU MAGNETRON TƯƠNG ĐƯƠNG

Giá: Liên hệ