DỊCH VỤ HÀNG HẢI

 1. >
 2. Dịch vụ
 3. >
 4. Dịch vụ hàng hải

1. Lắp đặt, Bảo dưỡng, Sửa chữa

Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng cao và đã được chứng nhận trong việc lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị thông tin liên lạc và nghi khí hàng hải GMDSS, AIS, Radars, ECDIS, Speedlogs, Gyrocompass, Autopilots, VDRs, Satellite Communications (VSAT)…

2. Kiểm tra hàng năm GMDSS (Radio Survey)

Với các chuyên gia Radio am hiểu cao về luật, các quy định và yêu cầu liên quan, chúng tôi được phê duyệt để thực hiện việc kiểm tra thiết bị vô tuyến điện bởi các tổ chức đăng kiểm ABS, BV, CCS, DNV, IBS, IRS, KR, LR, NK, PMDS, RINA, RS, VR.

3. Kiểm tra hàng năm (APT) SVDR/VDR

Chúng tôi cũng được ủy quyền để thực hiện việc kiểm tra hàng năm cho các VDR/S-VDR của các hãng

 • AMI: VR2272B/ X2272/ X-Series/ X2
 • Danelec: DM100/ DM200/ DM300/ DM400/ DM500
 • Headway: HMT-100/ HMT-S100/ HMT-100A
 • Hensoldt (Kelvin Hughes): VDR-A1/ VDR-A12/ MDP Systems
 • JRC: JCY-1700/ JCY-1700S/ JCY-1800/ JCY-1850/ JCY-1900/ JCY-1950
 • MacGregor (Interschalt): IS steinsohn G4/ VDR G4[e]
 • New Sunrise: NVR-9000/ NVR-9000S
 • Ocean Voyager Marine Electronics Systems: DR-100S
 • SAL Navigation AB (Consilium): M4/ F1/ S1/ F2/ S2
 • Seas of Solutions (Netwave & Rutter): NW4000/ NW4000S/ NW6000/ NW6000S/ VDR-100G2/ VDR-100G2S/ VDR-100G3/ VDR-100G3S
 • Sealantern: SLT-18C
 • Simulation: VDR-1000/ VDR-1000S

4. Bảo dưỡng bờ thiết bị GMDSS

Maritech cung cấp Hợp đồng bảo dưỡng bờ theo đúng với các yêu cầu của Convention SOLAS 1974 (Amendments of 1988), Chapter IV, Regulation 15 and Resolution A702(17). Hãy đến với chúng tôi để có được các dịch vụ ưu tiên cho con tàu của Bạn.

5. Hỗ trợ kỹ thuật

Đội hỗ trợ kỹ thuật 24/7 của chúng tôi luôn sẵn sàng xử lý cuộc gọi của Bạn. Chúng tôi cam kết cung cấp một phúc đáp đầu tiên sớm nhất có thể.

Để liên lạc với Đội hỗ trợ, xin gửi e-mail đến địa chỉ: service@maritech.com.vn hoặc gọi trực tiếp đến số phone: +84913605878

6. Đào tạo ECDIS JRC

Maritech cung cấp việc đào tạo sử dụng Ecdis JRC tại văn phòng cũng như trên tàu.

Liên hệ chúng tôi tại địa chỉ e-mail training@maritech.com.vn hoặc số phone +84 333 778 898 để được thu xếp đào tạo.