Giải pháp

  1. >
  2. Giải pháp
  3. >
  4. Giám sát nhiên liệu

Giám sát lượng dầu tiêu thụ

Hệ thống giúp chủ tàu giám sát được lượng dầu tiêu thụ của 1 hoặc nhiều tàu thông qua vệ tinh.
Từ văn phòng, chủ tàu thông qua máy tính có thể giám sát được lượng dầu mà tàu đã tiêu thụ theo định kỳ hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ email: info@maritech.com.vn