1. >
  2. Products
  3. >
  4. VẬT TƯ
  5. >
  6. MAGNETRON
  7. >
  8. E2V MAGNETRON, Model: MG5424

E2V MAGNETRON, Model: MG5424

Tính năng:

• Magnetron X-Band
• Tần số làm việc: 9410 +- 30MHz
• Công suất phát: 25kW
• Xuất xứ: Anh QuốC

Nhà sản xuất: NJRC/E2V

Mã vật tư theo nhà sản xuất: M5424

Mã vật tư theo Maritech: RA073

Datasheet

Giá: Liên hệ

E2V MAGNETRON, Model: MG5424

Giá: Liên hệ