Kyma

Tối ưu hóa hiệu suất tàu với hệ thống giám sát của Danelec – Giải pháp toàn diện cho phân tích dữ liệu tàu

Hệ thống của hãng Danelec có khả năng giám sát hiệu suất tàu và phân tích dữ liệu thu thập được. Chúng tôi cung cấp nhiều cấp độ giám sát và hiểu biết, được điều chỉnh theo yêu cầu khác nhau của khách hàng và có khả năng tích hợp với nhau.

Từ đồng hồ đo công suất trục (Kyma Shaft Power Meter) đến hệ thống giám sát hiệu suất tàu (Kyma Ship Performance Monitoring System), chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu và ngân sách cụ thể của khách hàng. Công cụ của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng các quy định mới nhất về Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng (EEDI), Chỉ số hiệu quả năng lượng tàu hiện hữu (EEXI) và Chỉ số cường độ carbon (CII).

Vượt trước xu hướng với Kyma Online – một nền tảng đám mây an toàn cho phép khách hàng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hiệu suất của đội tàu với các bên khác.

Hệ thống giám sát hiệu suất của chúng tôi không chỉ giúp khách hàng mở khóa các lợi ích vận hành và giảm lượng khí thải mà còn cung cấp xác nhận chính xác về các tham số hiệu suất hoặc làm nổi bật bất kỳ sai lệch nào.

Tải về

Brochure