Aquametro Shaft Power Meter

Hệ thống giám sát công suất trục (SPM) là thành phần chính để đo hiệu suất của tàu và hiệu suất nhiên liệu/động cơ đẩy. Đây là giải pháp tiết kiệm chi phí và đáng tin cậy khi cần đo và giám sát công suất trục. Hệ thống dễ dàng lắp đặt và không yêu cầu các bộ phận điện tử trên trục. SPM hoạt động hoàn toàn không có tiếp xúc vật lý và có thể được mở rộng bằng hệ thống hiệu suất nhiên liệu (Fuel Performance System – FPS) của chúng tôi để thu được tất cả dữ liệu quan trọng nhằm tối ưu hóa hiệu suất và hiệu quả sử dụng nhiên liệu cũng như hiệu suất động cơ đẩy của tàu.

Ngoài ra, đây còn là một giải pháp dễ dàng và tiết kiệm chi phí để đáp ứng các yêu cầu về Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng EEXI.

 

Tải về

Brochure