JRC JLR-7600

Tính năng:

• Thiết bị định vị (GPS/DGPS) thỏa tiêu chuẩn IMO
• Cùng lúc có thể thu được tín hiệu của 12 vệ tinh
• Thiết kế chắc chắn, độ bền cao
• Dễ sử dụng
• Xuất xứ: Nhận bản

Brochure

Giá: Liên hệ

JRC JLR-7600

Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật

*** Thông số màn hình:
• Màn hình:     4.5-inch monochrome (128 by 64dots)
• Đèn nền:     White and orange LED selectable
• Mức sáng đèn nền:     Bright, medium, dark, off
*** Thông số định vị:

• Chức năng GPS khi dùng với Anten: JLR-4340
• Chức năng DGPS khi dùng với Anten: JLR-4341

• Bộ nhớ:     1,000 waypoins (including MOB/event), 2,000 track points, 20 routes
• Lập route:     50 waypoints per route
• Hệ trắc địa:     Selection among 47 geodetic datum
• Magnetic variation:     Autmatic or manual selection
• Navigation calculation:     Great circle or rhumb line selectable
• Alarm:     Arrival, anchor, XTD, no position fix, speed, trip, HDOP, DGPS
• Plot function scale:     0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 NM
Interval 1 sec – 60 min (1 sec) or distance 1 – 99.99 NM (0.01 NM) selectable
*** Thông số khác:
• 
Giao tiếp:   Data/power 12-24V DC, serial 3 in/output (RS-422), contract 1 in/output
Data 1: serial 1 in/output (RS-485) for data/dimmer sharing
Sensor/data 2: serial 1 in/output (sensor) or daisy chain
• Các lực chọn đơn vị:   Distance/speed: NM/kn, km/km/h, mi/mi/h. Height: m/ft/fm
• Ngôn ngữ: English, Japanese, Norwegian, French, German, Italian, Spanish, Vietnamese, Indonesian
• Sensor type:     Multi Channel (12ch), SBAS (1ch)

• Frequency:     1575.42 MHz ± 1 MHz (C/A code)
• SBAS:     WAAS, MSAS, EGNOS
• Accuracy:     13m (HDOP 4 SA off), 7m (SBAS) 2dRMS
• NMEA version:     1.5, 2.1, 2.3, 4.0
• Bit rate:     4800, 9600, 19200, 38400 bps
• Output sentence:     GGA, RMC, GLL, VTG, GSA, GSV, DTM, GBS, GRS, GST, ZDA, GNS, ALR, APB, BOD, BWC, BWR, RMB, XTE, ZDG, AAM, RTE, WPL, ACK
• Thời gian truyền data:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sec, off
• Nguồn cung cấp: 10.8-31.2V DC (optional power supply 100-240V AC), less than 4W
• Nguồn cung cấp (Antenna):     10.8-31.2V DC, less than 1.5W

Chứng chỉ

RS, IMO

Vật tư

Option:

GPS124

JRC 12 channel GPS receiver
CFQ-5768
3 meter data cable (6 to 14-core data cable for daisy chain – power distribution)

NQA-4251A
NMEA distribution unit (output buffer) 12 outputs.
JRC original. Galvanic Isolated

NCM-227D
Dimmer unit for NWW-58 remote display

NCZ-777
GPS change over switch (manual operation)

NBD-577C
JRC AC/DC Power supply Input 110 / 220V AC Output 24V DC

NBG-320
AC Rectifier (AC 100/220 to 12-24 & 6.5 VDC)

NQE-7700A
Junction box for (D)GPS / GPS sensor

CQD-10
Junction box

NKG-94
Printer (including power and signal cable 6.5V DC)