3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vừa được ban hành

Gồm; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển.

Ngày 14/10/2020, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 25/2020/TT-BGTVT, Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển.

Các quy chuẩn này đã được ban hành và sử dụng 5 năm (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc ban hành năm 2015; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa ban hành năm 2013; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển ban hành năm 2014) và được rà soát, ban hành lại phù hợp với quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Cục Đăng Kiểm Việt Nam