1. >
  2. Products
  3. >
  4. SAMYUNG
  5. >
  6. AIS
  7. >
  8. ANTEN GPS của Samyung, Model: SAN-60

ANTEN GPS của Samyung, Model: SAN-60

Tính năng:

Anten GPS Model SAN-60 của Samyung, dùng chung cho các thiết bị AIS, GPS

Có sẵn tại Maritech

Nhà sản xuất: SAMYUNG

Mã vật tư theo nhà sản xuất: SAN-60

Mã vật tư theo Maritech

Giá: Liên hệ

ANTEN GPS của Samyung, Model: SAN-60

Giá: Liên hệ