THURAYA VSAT+

Thuraya VSAT+ là giải pháp thông tin toàn diện đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thủy thủ đoàn, vùng phủ sóng rộng phạm vi toàn cầu.

Thuraya VSAT+ cung cấp nhiều gói cước linh hoạt, giúp cắt giảm chi phí một cách hiệu quả.

Nhiều tùy chọn phần cứng.

Cung cấp khả năng kết nối liên tục với đất liền.

Vùng phủ sóng của Thuraya VSAT+

Giá: Liên hệ

THURAYA VSAT+

Giá: Liên hệ