Tin tức 3

11/2017:
• Công ty MARITECH đã được Bureau Veritas (BV) kiểm tra, đánh giá và xác nhận hệ thống quản lý của Maritech đã đạt và phù hợp với yêu cầu theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý ISO 9001:2015.
07/2017:
• Công ty MARITECH  được ủy quyền thực hiện APT cho VDR/SVDR của hãng JRC.
• Công ty MARITECH  vừa vinh dự được Tổng cục trưởng Tổng cục thuế vì đã có thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2016.

05/2017:
• Công ty MARITECH  vừa vinh dự được Chủ tịch Quận 7 tặng bằng khen về thành tích tham gia, đóng góp, xây dựng và phát triển Quận 7 trong nhiều năm qua.

10-2016:
* Các Trainer của Maritech được đào tạo thêm các Model ECDIS mới JAN-7201 & JAN-9201. Hiện Maritech đã có thể tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ Type Specific Training cho tất cả các model ECDIS của JRC:

 JAN-901M/901/701
 JAN-901B/701B/2000
 JAN-9201/7201
* Được các cơ quan Đăng kiểm NK, CCS kiểm tra, đánh giá và gia hạn chứng chỉ.
* Được Công ty Simulation (VDR) đánh giá và gia hạn chứng chỉ.

06-2016:
• Công ty TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI (MARITECH)  vừa vinh dự được Cục thuế TP.HCM tặng bằng khen doanh nghiệp có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2015.
• KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP
• Phát hành phiên bản Brochure mới.
• Được tổ chức Đăng kiểm IBS đánh giá và cấp chứng chỉ.

2015:
• Được tổ chức Đăng kiểm PMDS đánh giá và cấp chứng chỉ.
• MARITECH là đại diện cho JRC tại Việt Nam.

2014:
• Công ty TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI (MARITECH)  vừa vinh dự được Tổng Cục thuế tặng bằng khen doanh nghiệp có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2013.
• MARITECH là đại diện cho ALPHATRON-JRC tại Việt Nam.

2013:
• MARITECH là đại diện cho ALPHATRON MARINE SYSTEM tại Việt Nam.
• MARITECH là trung tâm bảo hành duy nhất tại Việt Nam cho hãng Samyung
• Công ty TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI (MARITECH)  vừa vinh dự được Tổng Cục thuế và Cục thuế TP.HCM tặng bằng khen doanh nghiệp có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2012, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

Đây là lần thứ hai, Công ty MARITECH đón nhận được vinh dự này. Điều này sẽ tạo động lực to lớn cổ vũ tinh thần cho Ban Giám đốc và tập thể CBCNV Công ty MARITECH tiếp tục vững tin, nỗ lực, và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của công ty và đóng góp cho xã hội.