Pin sạc dùng cho VHF STV-160

Tính năng:

Vật tư chính hãng

Mới 100%

Vật tư có sẵn

Nhà sản xuất: SAMYUNG

Mã vật tư theo nhà sản xuất: SPN-72

Mã vật tư theo Maritech

Giá: Liên hệ

Pin sạc dùng cho VHF STV-160

Giá: Liên hệ