Tính năng:

Nhà sản xuất: SAMYUNG

Mã vật tư theo nhà sản xuất: V896

Mã vật tư theo Maritech

Giá: Liên hệ