Adaptor và đế sạc của máy STV-160

Tính năng:

Vật tư chính hãng

Mới 100%

Vật tư có sẵn

Nhà sản xuất: SAMYUNG

Mã vật tư theo nhà sản xuất: SC62-SC63

Mã vật tư theo Maritech: VH004

Giá: Liên hệ

Adaptor và đế sạc của máy STV-160

Giá: Liên hệ