Pin EPIRB của Samyung, Model: SEB-04

Tính năng:

Pin EPIRB của Samyung, Model: SEB-04.
Dùng cho EPIRB có Model: SEP-406.
Hạn dùng: 04 năm

Nhà sản xuất: SAMYUNG

Mã vật tư theo nhà sản xuất: SEB-04

Mã vật tư theo Maritech

Giá: Liên hệ

Pin EPIRB của Samyung, Model: SEB-04

Giá: Liên hệ