Bộ nhã thủy tĩnh SEH-02

Tính năng:

Bộ nhã thủy tĩnh SEH-02, dùng cho các EPIRB của hãng SAMYUNG: SEP-406 & SEP-500.

Nhà sản xuất: SAMYUNG

Mã vật tư theo nhà sản xuất: SEH-02

Mã vật tư theo Maritech

Giá: Liên hệ

Bộ nhã thủy tĩnh SEH-02

Giá: Liên hệ