Board cao tần của AIS SAMYUNG, Model: SI-30

Tính năng:

Vật tư chính hãng

Mới 100%

Vật tư có sẵn

Nhà sản xuất: SAMYUNG

Mã vật tư theo nhà sản xuất: V-994

Mã vật tư theo Maritech: AIS002

Giá: Liên hệ

Board cao tần của AIS SAMYUNG, Model: SI-30

Giá: Liên hệ