ANTEN GPS của Samyung, Model: SAN-60

Tính năng:

Anten GPS Model SAN-60 của Samyung, dùng chung cho các thiết bị AIS, GPS

Có sẵn tại Maritech

Nhà sản xuất: SAMYUNG

Mã vật tư theo nhà sản xuất: SAN-60

Mã vật tư theo Maritech

Giá: Liên hệ

ANTEN GPS của Samyung, Model: SAN-60

Giá: Liên hệ