NJRC MAGNETRON, Model: M1425B

Tính năng:

• Magnetron X-Band
• Tần số làm việc: 9410 +- 30MHz
• Công suất phát: 12.5kW
• Xuất xứ: Nhật bản

Nhà sản xuất: NJRC/E2V

Mã vật tư theo nhà sản xuất: MAF1425B

Mã vật tư theo Maritech: RA067

Datasheet

Giá: Liên hệ

NJRC MAGNETRON, Model: M1425B

Giá: Liên hệ