NJRC MAGNETRON, Model: M1302

Tính năng:

• Magnetron S-Band
• Tần số làm việc: 3050 +- 20MHz
• Công suất phát: 30kW
• Điện áp đốt tim đèn: 6.3V
• ​Cathode pre-heating time: 60s
• Xuất xứ: Nhật bản

Nhà sản xuất: NJRC/E2V

Mã vật tư theo nhà sản xuất: M1302

Mã vật tư theo Maritech: RA061

Datasheet

Giá: Liên hệ

NJRC MAGNETRON, Model: M1302

Giá: Liên hệ