E2V MAGNETRON, Model: MG4010

Tính năng:

• Magnetron X-Band
• Tần số làm việc: 9410 +- 30MHz
• Công suất phát: 10kW
• Xuất xứ: Anh Quốc

Nhà sản xuất: NJRC/E2V

Mã vật tư theo nhà sản xuất: MG4010

Mã vật tư theo Maritech: RA071

Datasheet

Giá: Liên hệ

E2V MAGNETRON, Model: MG4010

Giá: Liên hệ