GIẤY IN CHO MÁY ĐO SÂU

Tính năng:

• Vật tư mới 100%, có sẵn.
• Kích thước: Khổ giấy: 150mm, chiều dài: 15m
• Dùng cho các máy Đo sâu có Model: JFE-570S, JFE585, JFE582

Nhà sản xuất: NJRC/E2V

Mã vật tư theo nhà sản xuất: 6ZPBS00006

Mã vật tư theo Maritech: KH026

Giá: Liên hệ